• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      

 DANH SÁCH

CƠ CẤU CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

 

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ và Đơn vị công tác

Điện thoại

 Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh 

1

Đ/c Hoàng Thị Chanh

TUV, Bí thư kiêm Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối CCQ tỉnh

0216.3.892.269

2

Đ/c Nguyễn Đức Hậu

UV BCH, Phó trưởng ban

0915.240.548

3

Hoàng Thị Nam

Chuyên viên

0162.832.3134

Ban Tổ chức Đảng ủy khối Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

1

Đ/c Hà Phú Nhuận

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối CCQ tỉnh

0915.451.705

2

Đ/c Nguyễn Văn Bắc

Phó Trưởng Ban

0168.8964.922

3

Đ/c Nguyễn Thị Thúy

Chuyên viên

0168.3660.037

4

Đ/c Nguyễn Hữu Cường

Chuyên viên

0989.233.515

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

1

Đ/c Vũ Thị Thanh Thảo

UV BTV, Chủ nhiệm UBKT

0918.674.189

2

Trịnh Văn Phú

Phó Chủ nhiệm UBKT

0125.3239.485

3

Nguyễn Thành Nam

 Ủy viên UBKT

0123.9453.250

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

1

Đ/c Lê Thị Thu Thủy

UV BTV, Chánh văn phòng

0972.892.892

2

Đặng Trường Giang

Phó Chánh văn phòng

0915.274.972

3

Nguyễn Trung Dũng

Chuyên viên

0914.872.668

4

Phạm Thị Hiền

Văn thư

0948.070.000

5

Đào Ngọc Tuấn

Lái xe

0912.299.019

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập