• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      

Việc xác định thời hiệu xử lý về hành chính (chính quyền) thực hiện theo quy định của pháp luật

Click "⇒ Tại đây" để đặt câu hỏi.

Câu hỏi:

 •         Hỏi: Đảng viên A là công chức vi phạm khuyết điểm từ tháng 5/2015, đến tháng 5-2018 tổ chức đảng phát hiện và tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đề nghị chính quyền xử lý đồng bộ là khiển trách. Có 2 ý kiến: Ý kiến thứ 1: Tổ chức đảng, chính quyền xử lý như vậy là đúng. Ý kiến thứ 2: Việc tổ chức đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm nêu trên là đúng quy định của Đảng. Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật về chính quyền là không đúng, vì căn cứ quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên A. Vậy, ý kiến nào đúng?

 • Câu trả lời:
     

  Trả lời: Khoản 6, Điều 2, Quy định số 102, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật như sau: “Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp uỷ quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể”.

  Căn cứ quy định trên, sau khi xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên thì tổ chức đảng có thẩm quyền phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay cơ quan, tổ chức quản lý đảng viên đó xem xét xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể theo quy định. Việc xác định thời hiệu xử lý về hành chính (chính quyền) thực hiện theo quy định của pháp luật, trường hợp đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật về hành chính thì thôi không xử lý kỷ luật về hành chính nữa.  Tạp chí Kiểm tra
   


   Các câu hỏi khác
 •        Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên trong việc kê khai lý lịch để kết nạp vào Đảng
 •        Người có đơn tố cáo đã tự rút đơn thì xử lý thế nào
 •        Tạm dừng việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ khi có vi phạm khuyết điểm
 •        Đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt đảng từ tháng 1 đến hết tháng mà không có lý do chính đáng thì chi bộ có thể làm thủ tục xóa tên đảng viên
 •        Nếu có nghi ngờ về tính trung thực của giấy xác nhận việc sinh con thứ 3 của đảng viên, Chi bộ kiểm tra, xác minh, kết luận và xử lý theo thẩm quyền
 • THÔNG BÁO

  VIDEO

  Tháng năm nhớ Bác

  Đảng là cuộc sống của tôi

  Đảng cho mùa xuân

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Lượt truy cập