• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
51 - CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
Ngày xuất bản: 01/02/2019 12:00:00 SA

ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC

 CƠ QUAN TỈNH

*

Số:  51  - CTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                                                 

 Yên Bái, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 02 năm 2019

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

* Ngày 01/02/2019

Các Ban, Văn phòng, đoàn thể khối thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

* Từ 04 - 08/02/2019

 

+ Ngày 04/02 (thứ 2)

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 02/02 - 10/02/2019 (các Ban, Văn phòng, đoàn thể khối trực tết theo phân công).

+ Ngày 05/02 (thứ 3)

 

+ Ngày 06/02 (thứ 4)

 

+ Ngày 07/02 (thứ 5)

 

+ Ngày 08/02 (thứ 6)

 

+ Ngày 09/02 (thứ 7)

Thường trực dự tổng duyệt Chương trình Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

+ Ngày 10/2 (chủ nhật)

Ban Thường vụ dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

* Từ 11 - 15/02/2019

 

+ Ngày 11/02 (thứ 2)

Gặp mặt đầu xuân.

+ Ngày 12/02 (thứ 3)

S: Thường trực dự Lễ khai mạc Hội thi thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước quê hương đổi mới” tỉnh Yên Bái năm 2019.

C: Đồng chí Bí thư dự tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

+ Ngày 13/02 (thứ 4)

S: Họp Thường trực.

+ Ngày 14/02 (thứ 5)

 C: Thường trực dự Chương trình tổng kết, trao giải thưởng Hội thi thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước quê hương đổi mới” tỉnh Yên Bái năm 2019.

+ Ngày 15/02 (thứ 6)

S: Họp Ban Thường vụ (định kỳ).

C: Đồng chí Phó Bí thư dự hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc của Tổ quốc do Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên khối phối hợp tổ chức.

* Từ 18 - 22/02/2019

 

+ Ngày 18/02 (thứ 2)

S: Đồng chí Bí thư dự Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Bí thư các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và một số sở, ngành.

C: Đồng chí Bí thư dự tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2018.

+ Ngày 19/02 (thứ 3)

Các Ban, Văn phòng, đoàn thể khối thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

+ Ngày 20/02 (thứ 4)

nt

+ Ngày 21/02 (thứ 5)

nt

+ Ngày 22/02 (thứ 6)

nt

* Từ 25 - 28/02/2018

 

+ Ngày 25/02 (thứ 2)

 

+ Ngày 26/02 (thứ 3)

Họp giao ban cơ quan.

+ Ngày 27/02 (thứ 4)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 2/2019.

+ Ngày 28/02 (thứ 5)

S: Họp Chi bộ.

C: Họp Thường trực.

 

* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng:  

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước quê hương đổi mới; kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019).

- Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tích cực tham gia các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân do tỉnh tổ chức, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia năm 2019. Nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, tình hình dư luận xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019.

 

Nơi nhận:                                                                                

- BTV Đảng uỷ khối;

- Đ/c Triệu Tiến Thịnh  - UV BTV,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (B/c) ;                                                                             

- Các Ban, VP, đoàn thể khối;

- Các đ/c theo dõi ĐUK;        

- Lưu VP ĐUK.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Thu Thủy

                                                                                                                        

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập