• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
47 - CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 11 năm 2018
Ngày xuất bản: 26/11/2018 4:17:00 CH

 

ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số:  47 - CTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                                                 

 Yên Bái, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 11 năm 2018

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

* Từ ngày 01 - 02/11/2018

 

+ Ngày 01/10 (thứ 2)

 

+ Ngày 02/10 (thứ 3)

Họp Thường trực.

* Từ ngày 5 - 9/11/2018

 

+ Ngày 05/11 (thứ 2)

S: Họp Ban Thường vụ (định kỳ).

C: Khai mạc giải Bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối.

+ Ngày 06/11 (thứ 3)

 

+ Ngày 07/11 (thứ 4)

S: Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy khối kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, công tác quản lý hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ Hội Phụ nữ tỉnh.

C: Bế mạc giải Bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối.

+ Ngày 08/11 (thứ 5)

S: - Đồng chí Bí thư họp đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra chuyên đề đối với các Đảng ủy: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh.

- Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy khối kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, công tác quản lý hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

C: Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy khối kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, công tác quản lý hồ sơ đảng viên tại CB Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

+ Ngày 09/11 (thứ 6)

S: Gặp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (10/11/1955 - 10/11/2018).

* Từ ngày 12 - 16/11/2018

 

+ Ngày 12/11 (thứ 2)

S: Sinh hoạt nghiệp vụ.

C: Triển khai Quyết định kiểm tra Chuyên đề Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.

+ Ngày 13/11 (thứ 3)

S: - Đồng chí Bí thư tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra chuyên đề Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy khối kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, công tác quản lý hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh.

C: - Đồng chí Bí thư tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra chuyên đề Đảng ủy Sở Tài Chính.

- Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy khối kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, công tác quản lý hồ sơ đảng viên tại Chi bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh.

+ Ngày 14/11 (thứ 4)

S: - Đồng chí Bí thư tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra chuyên đề Đảng ủy Sở Xây dựng.

- Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa VIII (từ ngày 14/11 - 23/11/2018).

- Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy khối kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, công tác quản lý hồ sơ đảng viên tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh.

C: - Đồng chí Bí thư tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra chuyên đề Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

- Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy khối kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, công tác quản lý hồ sơ đảng viên tại Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh.

+ Ngày 15/11 (thứ 5)

Đồng chí Bí thư dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 (mở rộng).

+ Ngày 16/11 (thứ 6)

Họp Thường trực.

* Từ ngày 19 - 23/11/2018

 

+ Ngày 19/11 (thứ 2)

Các ban, Văn phòng, đoàn thể khối thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

+ Ngày 20/11 (thứ 3)

nt

+ Ngày 21/11 (thứ 4)

S: Đ/c Bí thư tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông báo dự thảo Báo cáo kiểm tra Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư.

C: Đồng chí Bí thư tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông báo dự thảo Báo cáo kiểm tra Đảng ủy Sở Tài chính.

+ Ngày 22/11 (thứ 5)

S: Đồng chí Bí thư tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông báo dự thảo Báo cáo kiểm tra Đảng ủy Sở Xây dựng.

C: Đồng chí Bí thư tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông báo dự thảo Báo cáo kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

+ Ngày 23/11 (thứ 6)

S: Ban Thường vụ tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (từ ngày 23/11 - 25/11/2018).

C: Bế mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa VIII.

* Từ ngày 26- 30/11/2018

 

+ Ngày 26/11 (thứ 2)

S: Sinh hoạt nghiệp vụ.

C: Họp Giao ban cơ quan.

+ Ngày 27/11 (thứ 3)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2018.

+ Ngày 28/11 (thứ 4)

Họp Thường trực.

+ Ngày 29/11 (thứ 5)

Họp Chi bộ.

+ Ngày 30/11 (thứ 6)

 

 

* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

- Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ khối (10/11/1955 - 10/11/2018).

- Kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, công tác quản lý hồ sơ đảng viên tại các chi, đảng bộ cơ sở.

          - Tham gia 02 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra chuyên đề đối với các Đảng ủy: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh về việc lãnh, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra Đảng ủy Sở Công Thương về thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Xây dựng Chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ khối năm 2019; Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy 2019.

- Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 18/12/2013 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận ở Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

- Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:                                             

- BTV Đảng uỷ khối;

- Đ/c Triệu Tiến Thịnh  - UV BTV,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (B/c) ;                                                                              

- Các ban, VP, đoàn thể khối;

- Các đ/c theo dõi ĐUK;        

- Lưu VP ĐUK.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Thủy

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập