• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
49 - CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 1 năm 2019
Ngày xuất bản: 02/01/2019 12:00:00 SA

ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC

CƠ QUAN TỈNH

*

Số:  49  - CTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                                                 

 Yên Bái, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 01 năm 2019

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

* Từ 01 - 05/01/2019

 

+ Ngày 01/01 (thứ 3)

Nghỉ tết dương lịch

+ Ngày 02/01 (thứ 4)

S: Dự kiểm điểm tại Đảng bộ Tòa án tỉnh.

C: - Dự kiểm điểm Ban cán sự Đảng Tòa án tỉnh.

- Thường trực dự báo công hoàn thành thu ngân sách năm 2018.

+ Ngày 03/01 (thứ 5)

 

+ Ngày 04/01 (thứ 6)

S: Hội nghị Ban Thường vụ định kỳ.

C: - Đ/c Phó Bí thư dự hội nghị tổng kết công tác ngành y tế năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Dự kiểm điểm tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm.

+ Ngày 05/01 (thứ 7)

Dự kiểm điểm tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề.

  * Từ 07 - 11/01/2019

 

+ Ngày 07/01 (thứ 2)

S: Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về công tác cán bộ.

+ Ngày 08/01 (thứ 3)

S: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 15.

+ Ngày 09/01 (thứ 4)

C: - Đ/c Bí thư dự kiểm điểm Văn phòng Tỉnh ủy.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự tổng kết Chi bộ Liên đoàn lao động tỉnh.

- Đ/c Phó Bí thư dự hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết công tác tổ chức các hoạt động 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.

+ Ngày 10/01 (thứ 5)

Hội nghị Ban Thường vụ kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ năm 2018 (2 ngày).

+ Ngày 11/01 (thứ 6)

 

* Từ 14 - 19/01/2019

 

+ Ngày 14/01 (thứ 2)

 

+ Ngày 15/01 (thứ 3)

Họp Thường trực.

+ Ngày 16/01 (thứ 4)

Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề 2019.

+ Ngày 17/01 (thứ 5)

Họp Ban Thường vụ (đánh giá, phân xếp loại TCCS Đảng năm 2018).

+ Ngày 18/01 (thứ 6)

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan.

+ Ngày 19/01 (thứ 7)

Đồng chí Bí thư dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

* Từ 21 - 25/01/2019

 

+ Ngày 21/01 (thứ 2)

Thường trực dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Công Đoàn viên chức tỉnh.

+ Ngày 22/01 (thứ 3)

 

+ Ngày 23/01 (thứ 4)

 

+ Ngày 24/01 (thứ 5)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (mở rộng) tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiêm vụ năm 2019.

+ Ngày 25/01 (thứ 6)

S: - Hội nghị cán bộ công chức cơ quan năm 2019.

- Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019.

+ Ngày 26/01 (thứ 7)

Đoàn công tác đi xã An Lương (thăm hỏi, tặng quà nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019).

* Từ 28 - 31/01/2019

 

+ Ngày 28/01 (thứ 2)

 

+ Ngày 29/01 (thứ 3)

 

+ Ngày 30/01 (thứ 4)

 

+ Ngày 31/01 (thứ 5)

S: Họp Chi bộ.

C: Họp Thường trực.

 

* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng:  

- Tuyên truyền hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng đất nước, quê hương đổi mới; kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019).

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tham gia đoàn công tác của tỉnh dự kiểm điểm tại các đơn vị theo Quyết định  số 1628-QĐ/TU của Tỉnh ủy; dự kiểm điểm tập thể và cá nhân các Ủy viên Ban Chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở.

- Chuẩn bị nội dung cho hội nghị Ban Thường vụ định kỳ và chuyên đề, hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ năm 2018.

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 của Đảng bộ khối.

 

Nơi nhận:                                                                                

- BTV Đảng uỷ khối;

- Đ/c Triệu Tiến Thịnh  - UV BTV,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (B/c) ;                                                                             

- Các ban, VP, đoàn thể khối;

- Các đ/c theo dõi ĐUK;        

- Lưu VP ĐUK.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Lê Thị Thu Thủy

           

                      

                                                                                              

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập