• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
52 - CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 3 năm 2019
Ngày xuất bản: 01/03/2019 12:00:00 SA

ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số:  52  - CTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                                                 

Yên Bái, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 3 năm 2019

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

* Ngày 01/3/2019 (thứ 6)

Đồng chí Bí thư dự hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

* Ngày 02/3/2019 (thứ 7)

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

* Từ 04 - 08/3/2019

 

+ Ngày 04/3 (thứ 2)

Họp Thường trực.

+ Ngày 05/3 (thứ 3)

S: Đồng chí Bí thư dự tập huấn của Tỉnh ủy về công tác phòng chống, tham nhũng.

C: Họp Ban Thường vụ định kỳ.

+ Ngày 06/3 (thứ 4)

 

+ Ngày 07/3 (thứ 5)

 

+ Ngày 08/3 (thứ 6)

 

+ Ngày 09/3 (thứ 7)

Thường trực dự Lễ ra quân tháng thanh niên năm 2019.

* Từ 11 - 15/3/2019

 

+ Ngày 11/3 (thứ 2)

S: Công bố Quyết định kiểm tra chuyên đề Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

C: Hội nghị cán bộ chủ chốt ra soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Ngày 12/3 (thứ 3)

 

+ Ngày 13/3 (thứ 4)

 

+ Ngày 14/3 (thứ 5)

Họp Ban Thường vụ (chuyên đề).

+ Ngày 15/3 (thứ 6)

- Đồng chí Bí thư dự kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

- Thường trực dự khai mạc hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở.

* Từ 18 - 22/3/2019

 

+ Ngày 18/3 (thứ 2)

S: Sinh hoạt nghiệp vụ.

C: Họp Thường trực.

+ Ngày 19/3 (thứ 3)

Các Ban, Văn phòng, đoàn thể khối thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

+ Ngày 20/3 (thứ 4)

nt

+ Ngày 21/3 (thứ 5)

nt

+ Ngày 22/3 (thứ 6)

nt

* Từ 25 - 28/3/2018

 

+ Ngày 25/02 (thứ 2)

S: Sinh hoạt nghiệp vụ.

+ Ngày 26/3 (thứ 3)

Họp giao ban cơ quan.

+ Ngày 27/3 (thứ 4)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2019.

+ Ngày 28/3 (thứ 5)

Họp Thường trực.

+ Ngày 29/3 (thứ 6)

Họp Chi bộ.

 

* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng:  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019.

- Ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm năm 2018. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

- Thành lập Ban Chỉ đạo 94 cấp Đảng ủy khối.

- Triển khai kế hoạch của Đảng ủy khối thực hiện Kết luận số 37 - KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ của tỉnh năm 2019.

- Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên khối tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên năm 2019 và chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

 

Nơi nhận:                                               

- BTV Đảng uỷ khối;

- Đ/c Triệu Tiến Thịnh - UV BTV,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (B/c) ;                                                                             

- Các Ban, VP, đoàn thể khối;

- Các đ/c theo dõi ĐUK;         

- Lưu VP ĐUK.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Lê Thị Thu Thủy

                                                                                                                                 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập