• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
53 - CTr/ĐUK Chương trình công tác tháng 4 năm 2019
Ngày xuất bản: 01/04/2019 12:00:00 SA

 

  ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số:  53  - CTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                                                 

Yên Bái, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 4 năm 2019

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

* Từ 01 - 05/4/2019

 

+ Ngày 01/4 (thứ 2)

Họp Thường trực.

+ Ngày 02/4 (thứ 3)

 

+ Ngày 03/4 (thứ 4)

Thường trực làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1393-QĐ/ĐUK của Đảng ủy khối.

+ Ngày 04/4 (thứ 5)

 

+ Ngày 05/4 (thứ 6)

Họp Ban Thường vụ định kỳ.

* Từ 08 - 12/4/2019

 

+ Ngày 08/4 (thứ 2)

S: Sinh hoạt nghiệp vụ.

C: Thường trực dự bàn giao công tác Tài chính của Đảng ủy khối.

+ Ngày 09/4 (thứ 3)

 

+ Ngày 10/4 (thứ 4)

Họp Ban Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi.

+ Ngày 11/4 (thứ 5)

 

+ Ngày 12/4 (thứ 6)

Đồng chí Bí thư dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 mở rộng (1 ngày).

* Từ 15 - 19/4/2019

 

+ Ngày 15/4 (thứ 2)

Nghỉ bù Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

+ Ngày 16/4 (thứ 3)

Họp Thường trực.

+ Ngày 17/4 (thứ 4)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17.

+ Ngày 18/4 (thứ 5)

Khai mạc Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VIII (từ ngày 18/4 - 24/4/2019).

+ Ngày 19/4 (thứ 6)

Họp cụm trưởng, cụm phó triển khai các nội dung chuẩn bị cho Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi.

* Từ 22 - 26/4/2019

 

+ Ngày 22/4 (thứ 2)

Sinh hoạt nghiệp vụ.

+ Ngày 23/4 (thứ 3)

Hội nghị giao ban cơ quan.

+ Ngày 24/4 (thứ 4)

Tổng kết lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VIII.

+ Ngày 25/4 (thứ 5)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2019.

+ Ngày 26/4 (thứ 6)

- Họp Thường trực.

- Họp Chi bộ.

* Từ 29 - 30/4/2019

Nghỉ lễ (Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

 

* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng:  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019.

- Triển khai Kế hoạch, Thể lệ Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019.

- Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

          - Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức hội nghị Ban Thường vụ (định kỳ), hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 17.

 

 

Nơi nhận:                                              

- BTV Đảng uỷ khối;

- Đ/c Triệu Tiến Thịnh - UV BTV,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (B/c) ;                                                                              

- Các Ban, VP, đoàn thể khối;

- Các đ/c theo dõi ĐUK;        

- Lưu VP ĐUK.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Lê Thị Thu Thủy

                                                                                                                                 

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập