• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
55 - CTr/ĐUK CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 6 năm 2019
Ngày xuất bản: 01/06/2019 12:00:00 SA

 

          ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số:  55  - CTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                                                 

Yên Bái, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 6 năm 2019

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

* Từ 03 - 07/6/2019

 

+ Ngày 03/6 (thứ 2)

 

+ Ngày 04/6 (thứ 3)

Đồng chí Bí thư làm việc với Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị cho Hội thảo khoa học về cải cách hành chính.

+ Ngày 05/6 (thứ 4)

 

+ Ngày 06/6 (thứ 5)

Họp Ban Thường vụ định kỳ.

+ Ngày 07/6 (thứ 6)

 

+ Ngày 08/6 (thứ 7)

Thường trực dự Hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019.

* Từ 10 - 14/6/2019

 

+ Ngày 10/6 (thứ 2)

S: Sinh hoạt nghiệp vụ.

C: Công bố kết quả kiểm tra chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm.

+ Ngày 11/6 (thứ 3)

Các Ban, Văn phòng, đoàn thể khối thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

+ Ngày 12/6 (thứ 4)

nt

+ Ngày 13/6 (thứ 5)

nt

+ Ngày 14/6 (thứ 6)

Đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

* Từ 17 - 21/6/2019

 

+ Ngày 17/6 (thứ 2)

Họp Thường trực.

+ Ngày 18/6 (thứ 3)

Họp Ban Thường vụ chuyên đề xét các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

+ Ngày 19/6 (thứ 4)

S: Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2019.

C: Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp với các huyện, thị, thành ủy trong công tác đảng viên.

+ Ngày 20/6 (thứ 5)

Thường trực dự kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Ngày 21/6 (thứ 6)

 

* Từ 24 - 28/6/2019

 

+ Ngày 24/6 (thứ 2)

Hội nghị giao ban cơ quan.

+ Ngày 25/6 (thứ 3)

Tổ chức Lễ Báo công dâng Bác và tuyên dương mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

+ Ngày 26/6 (thứ 4)

 

+ Ngày 27/6 (thứ 5)

Chạy chương trình Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi - Vòng chung kết.

+ Ngày 28/6 (thứ 6)

Chung kết Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2019.

 

* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng:  

- Chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 - 30/6/2019).

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 vòng thi chung kết.

- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thảo về “Phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay”.

          - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ Báo công dâng Bác và tuyên dương mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

- Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

          - Ban hành Kế hoạch hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khu vực Tây Bắc.

 

Nơi nhận:                                              

- BTV Đảng uỷ khối;

- Đ/c Triệu Tiến Thịnh - UV BTV,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (B/c) ;                                                                              

- Các Ban, VP, đoàn thể khối;

- Các đ/c theo dõi ĐUK;        

- Lưu VP ĐUK.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Lê Thị Thu Thủy

                                                                                                                                 

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập