• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
54 - CTr/ĐUK CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 5 năm 2019
Ngày xuất bản: 01/05/2019 12:00:00 SA

  ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

Số:  54  - CTr/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                                                 

Yên Bái, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 5 năm 2019

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

* Từ 01 - 04/5/2019

 

+ Ngày 01/4 (thứ 4)

Nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1/5.

+ Ngày 02/4 (thứ 5)

 

+ Ngày 03/4 (thứ 6)

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019.

+ Ngày 04/5 (thứ 7)

Họp Thường trực.

* Từ 06 - 10/5/2019

 

+ Ngày 06/5 (thứ 2)

S: Sinh hoạt nghiệp vụ.

C: Họp Ban Thường vụ định kỳ.

+ Ngày 07/5 (thứ 3)

 

+ Ngày 08/5 (thứ 4)

Họp Tiểu ban Nội dung Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019.

+ Ngày 09/5 (thứ 5)

Thường trực dự hội thi Bí thư chi bộ giỏi cụm số 5.

+ Ngày 10/5 (thứ 6)

Đồng chí Bí thư dự kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lào Cai.

* Từ 13 - 17/5/2019

 

+ Ngày 13/5 (thứ 2)

S: Khai mạc Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IX (từ ngày 13/5 - 17/5/2019).

C: Thường trực dự Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cụm số 1.

+ Ngày 14/5 (thứ 3)

 

+ Ngày 15/5 (thứ 4)

 

+ Ngày 16/5 (thứ 5)

Họp Thường trực.

+ Ngày 17/5 (thứ 6)

S: Hội nghị học tập 02 chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2019.

C: Tổng kết lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IX.

* Từ 20 - 24/5/2019

 

+ Ngày 20/5 (thứ 2)

Sinh hoạt nghiệp vụ.

+ Ngày 21/5 (thứ 3)

 

+ Ngày 22/5 (thứ 4)

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ các đoàn thể (2 ngày, từ ngày 22/5-23/5/2019).

+ Ngày 23/5 (thứ 5)

 

+ Ngày 24/5 (thứ 6)

Đồng chí Bí thư làm việc với Đảng ủy xã Minh An.

* Từ 27 - 31/5/2019

 

+ Ngày 27/5 (thứ 2)

Hội nghị giao ban cơ quan.

+ Ngày 28/5 (thứ 3)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2019.

+ Ngày 29/5 (thứ 4)

Họp Thường trực.

+ Ngày 30/5 (thứ 5)

Họp Chi bộ.

+ Ngày 31/5 (thứ 6)

T: Tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho con cán bộ cơ quan.

 

* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng:  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019.

- Chỉ đạo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019 vòng cụm và chuẩn bị cho tổ chức vòng thi chung kết.

- Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

- Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thảo về “Phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay”.

         

Nơi nhận:                                              

- BTV Đảng uỷ khối;

- Đ/c Triệu Tiến Thịnh - UV BTV,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (B/c) ;                                                                             

- Các Ban, VP, đoàn thể khối;

- Các đ/c theo dõi ĐUK;        

- Lưu VP ĐUK.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Lê Thị Thu Thủy

                                                                                                                                 

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập