• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
Số: 12 - HD/ĐUK - HƯỚNG DẪN Tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 21/08/2019 8:41:00 SA

ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

*

        Số: 12 - HD/ĐUK

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Yên Bái, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

 

Thực hiện Công văn số 850-CV/BTGTU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong toàn Đảng bộ về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Thông qua việc tổ chức báo công để dâng lên Bác những thành tích, kết quả mà các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong khối đã đạt được thời gian qua; thể hiện sự quyết tâm thực hiện lý tưởng cách mạng và đi theo con đường màng Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn khối.

3. 100% các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong khối tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; không hình thức, phô trương, lãng phí.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM; SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN; CHƯƠNG TRÌNH BÁO CÔNG VÀ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM

1. Thời gian: Từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 8 năm 2019.

2. Địa điểm: Khu Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái (các đảng bộ: Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước, Cục Quản lý thị trường chỉ đạo cấp ủy các chi bộ khu vực huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với lãnh đạo chính quyền thực hiện báo công và dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ).

3. Số lượng, thành phần

- Số lượng: Các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức đoàn báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của đơn vị mình với quy mô phù hợp, số lượng không quá 50 người.

- Thành phần: Gồm đồng chí trưởng đoàn (là lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị) và các thành viên.

          4. Nội dung, chương trình

          - Ổn định tổ chức, chào cờ;

          - Dâng hưởng tưởng niệm và phát biểu báo công;

          - Kết thúc chương trình.

          * Lưu ý:

- Các chi, đảng bộ cơ sở đăng ký thời gian tổ chức báo công, dâng hương tưởng niệm với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái qua đồng chí Đoàn Thị Hà - Phó Giám đốc, SĐT: 0397.628.577.

- Các đại biểu tham gia báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc trang phục gọn gàng, trang nghiêm. Khuyến khích sử dụng trang phục ngành; trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc; trang phục áo dài truyền thống (đối với nữ).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối tham mưu xây dựng hướng dẫn tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiến hành kiểm tra, đốn đốc và nắm bắt tình hình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

2. Các chi, đảng bộ cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị mình tham gia báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối trước ngày 5/9/2019 để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c),

- BTV Đảng ủy khối (Ch/đạo),

- Các chi, đảng bộ cơ sở (T/h),

- Các đoàn thể khối (T/h),

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái (P/h),

- Các ban, Văn phòng ĐUK,

- Lưu VP ĐUK.                          

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Thị Chanh

 

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập