• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái (12/6/1979 - 12/6/2019) Văn học Nghệ thuật Yên Bái - 40 năm xây dựng và phát triển
Ngày xuất bản: 12/06/2019 9:33:00 SA
Lượt đọc: 1094

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái (12/6/1979 - 12/6/2019)

Văn học Nghệ thuật Yên Bái - 40 năm xây dựng và phát triển


YênBái - Ngày 12/6/1979, Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn ra quyết nghị thành lập Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Hoàng Liên Sơn (tiền thân của Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái). Tháng 10/1991, Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Từ năm 1991 đến nay, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái đã qua 6 kỳ đại hội.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chào mừng đoàn nhạc sĩ Hà Nội - Yên Bái cùng phối hợp sáng tác ca khúc về tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chào mừng đoàn nhạc sĩ Hà Nội - Yên Bái cùng phối hợp sáng tác ca khúc về tỉnh Yên Bái.

 

Văn học Nghệ thuật (VHNT) là một trong những thành tố quan trọng, đặc biệt, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người trong mọi thời đại. Bởi vậy, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến VHNT.
 
Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã xác định "VHNT là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm”, Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ: "VHNT là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người”. Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tiếp tục khẳng định: "Phát triển VHNT là một trong các nhiệm vụ then chốt”... 
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, từ nhiều năm nay, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái và Tạp chí Văn nghệ Yên Bái đã có nhiều cố gắng và không ngừng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt. Hội đã thực sự trở thành mái nhà chung của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ (VNS). Đội ngũ VNS hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết một lòng, đã không ngừng sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình VHNT có giá trị, phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền, giáo dục cổ vũ các phong trào, định hướng và đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. 
 
Cùng với đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, triển lãm, xuất bản, công bố tác phẩm, Hội đã quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phát hiện và nâng đỡ những tác giả mới, tác giả trẻ, ưu tiên lực lượng sáng tác là người dân tộc thiểu số, tích cực động viên các VNS. Nhờ vậy, số lượng tác phẩm ngày càng nhiều, chất lượng được nâng lên. Nhiều tác giả, hội viên trưởng thành trở thành nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ, nhà báo, nhà nghiên cứu lý luận phê bình có uy tín. 
 
Là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, các hội chuyên ngành trung ương quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Đó là những tiền đề quan trọng giúp Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái vượt qua mọi khó khăn, từng bước đi lên, năng động, sáng tạo hơn, khẳng định mình trên đường phát triển bằng những thành tựu đáng ghi nhận.
 
Ngày 12/6/1979, Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn ra quyết nghị thành lập Hội VHNT Hoàng Liên Sơn (tiền thân của Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái). Tháng 10/1991, Hoàng Liên Sơn chia tách thành 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Từ năm 1991 đến nay, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái đã qua 6 kỳ đại hội. 
 
Có thể nói, trong suốt quá trình 40 năm xây dựng, trưởng thành Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình. Bám sát nhiệm vụ chính trị, chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức Hội, từng bước đổi mới hoạt động, tập hợp, xây dựng đội ngũ VNS có chuyên môn sâu, thu hút nhiều tác phẩm có giá trị góp phần vào thực hiện công tác tư tưởng, chính trị của Đảng bộ trong từng thời kỳ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 
 
Từ khi chia tách tỉnh chỉ có 54 hội viên, đến nay, đã có 153 hội viên thuộc 9 chuyên ngành, trong đó, có 57 lượt hội viên hội chuyên ngành trung ương (một số người tham gia 2 đến 3 hội); biên chế cơ quan Thường trực Hội tăng lên thành 14 người. 
 
Từ những ngày đầu Hội phải vận động, thúc đẩy mạnh mới xuất bản được 3 đến 4 đầu sách của các tác giả, đến nay, đã xuất bản được hơn 500 đầu sách; tổ chức 30 cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tại tỉnh, tham gia 54 cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh của quốc tế, toàn quốc và khu vực; 1 lần đăng cai Liên hoan Mỹ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc vào năm 2002; 3 lần đăng cai Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc vào các năm 2007, 2018, 2019. 
 
Đến nay, Hội đã tổ chức hơn 20 trại sáng tác và nhiều chuyến đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh cho các hội viên; ngoài ra, còn tổ chức và phối hợp tổ chức rất nhiều cuộc thi trong, ngoài tỉnh. 
 
Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Hội đã tổ chức 6 trại sáng tác, 13 chuyến đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh; tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái; Cuộc thi viết truyện ngắn trên Tạp chí Văn nghệ 3 tỉnh Yên Bái - Phú Thọ - Lào Cai; Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái và chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 4 lần tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Đất và Người Yên Bái” với chủ đề ảnh đẹp du lịch Yên Bái; 3 lần tổ chức cuộc thi thơ trên Tạp chí Văn nghệ Yên Bái và các cuộc thi khác, các hội viên của Hội đã đoạt 33 giải thưởng cấp trung ương (trong đó có 5 giải A, 9 giải B); đoạt 25 giải cấp khu vực (trong đó có 1 giải A, 4 giải B) cùng 269 giải các cuộc thi cấp tỉnh và Giải thưởng VHNT hàng năm và nhiều giải thưởng của trung ương... 
 
Những năm gần đây, tổ chức và hoạt động Hội ngày càng được củng cố phát triển. Tại Đại hội V, nhiệm kỳ 2010 - 2015 được đổi tên thành Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái với đầy đủ 9 chuyên ngành: văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, sân khấu - biểu diễn, kiến trúc, âm nhạc, múa, văn hóa dân gian. 
 
Năm 2015, tỉnh Quyết định trao Giải thưởng VHNT Yên Bái 5 năm lần thứ Nhất, thể hiện sự quan tâm, động viên quý giá của Đảng đối với VHNT Yên Bái. Tạp chí Văn nghệ Yên Bái đã xuất bản 240 số với số lượng hơn 12 vạn bản. Từ chỗ xuất bản không định kỳ tiến tới 3 tháng/kỳ, năm 1996 tăng 2 tháng/kỳ và từ năm 2006 đến nay xuất bản 1 tháng/kỳ với số trang từ 80 đến 100 trang. 
 
Nội dung tạp chí rất phong phú, đa dạng với nhiều chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang giới thiệu hầu hết các loại hình VHNT bám sát dòng chủ lưu thời sự, chính trị, giữ vững định hướng về nội dung tư tưởng. Tạp chí được phát hành và giao lưu tại 63 tỉnh thành, các sở, ban, ngành địa phương, bưu điện văn hóa xã. 
 
Từ tháng 10/2011 được sự quan tâm của tỉnh, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái có thêm ấn phẩm "Văn nghệ Yên Bái vùng cao” xuất bản 3 tháng/kỳ, đến năm 2015 tăng lên 2 tháng/kỳ. Đây là ấn phẩm phản ánh sinh động cuộc sống lao động sản xuất, phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa của đồng bào các DTTS ở Yên Bái. 
 
Từ tháng 9/2012 Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái chính thức khai trương Trang "VHNT Yên Bái điện tử" với tên miền vanhocnghethuatyenbai.gov.vn cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về nền VHNT cả nước nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng với giao diện đẹp. 
 
Với những thành tựu đạt được trong những năm gần đây, Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được tặng cờ thi đua và bằng khen nhiều năm liên tục của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, của UBND tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, năm 2018, Hội đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. 
 
Trong niềm vui chung dưới mái nhà của Hội kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập, chúng ta bùi ngùi thương nhớ tới những VNS đã mãi mãi ra đi như: Hoàng Hạc, Doãn Thanh, Xuân Nguyên, Huyền Sâm, Bùi Hồng Sính, Nguyễn Tất Đợi, Hoàng Hữu Sang, Lê Anh Quốc, Minh Khương, Thanh Bình, Ngọc Quang, Lê Năng, Đặng Văn Cẩn, Phan Kế Dũng, Hoàng Bảo, Hiền Phong, Hoàng Công Dung, Phạm Tuất, Phạm Đức Hảo… 
 
Chúng ta ghi nhớ công ơn của nhân dân, những chủ thể sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần; đồng thời, là những người cùng chúng ta khai thác, phát huy và bảo tồn nền văn hóa quý báu của mỗi dân tộc, người cưu mang, chắp cánh cho chúng ta có được những xúc cảm để làm nên tác phẩm. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, cụ thể là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho hoạt động VHNT.
 
Cảm ơn Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, và 10 hội VHNT chuyên ngành trung ương những năm qua luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và sát cánh cùng Hội Liên hiệp VHNT Yên Bái trong mọi hoạt động. Cảm ơn các hội bạn đã cùng chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau vươn lên hoàn thành sứ mệnh của mình với đất nước. 
 
Đặc biệt, xin cảm ơn sự cố gắng vươn lên của tất cả các thế hệ VNS đã sản sinh ra những sản phẩm tinh thần phục vụ xã hội. Những tác phẩm của các VNS đã làm cho dòng sông VHNT Yên Bái tuôn chảy và hòa nhập vào biển lớn VHNT nước nhà. 
 
40 năm xây dựng và phát triển, VHNT Yên Bái đang hướng tới tương lai, tự đổi mới chính mình để tìm ra hướng đi phù hợp với bao dự định. Tin tưởng rằng, các VNS Yên Bái sẽ tiếp tục được đón nhận sự ủng hộ quý báu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và 10 hội chuyên ngành trung ương cùng các sở, ban, ngành, các huyện thị, thành phố trong tỉnh. Đội ngũ VNS sẽ đoàn kết một lòng, hăng say sáng tác, góp phần vào công cuộc xây dựng con người, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.  
 

Họa sỹ Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập