• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
 •  TƯ LIỆU VĂN BẢN ⇒ Công Đoàn viên chức tỉnh

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  ngày 27 tháng 01 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TOÀN KHÓA CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
  02/CTr- UBKT ngày 27 tháng 01 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TOÀN KHÓA CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VI, NHIỆM KỲ 2017-2022
  ngày 24 tháng 11 năm 2017 NGHỊ QUYẾT Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022
  02 /CĐVC ngày 28 tháng 02 năm 2018 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ UỶ VIÊN UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI KHOÁ VI - NHIỆM KỲ 2017 – 2022
  Số /CĐVC ngày 27 tháng 01 năm 2018 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI KHOÁ VI - NHIỆM KỲ 2017 – 2022
  01/ QC- UBKT ngày 27 tháng 01 năm 2018 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI KHOÁ VI - NHIỆM KỲ 2017 - 2022
  01 /QC-CĐVC ngày 27 tháng 01 năm 2018 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH YÊN BÁI KHOÁ VI - NHIỆM KỲ 2017 - 2022
  Số: 06/HD-LĐLĐ 05/8/2015 Hướng dẫn Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
  Số: 1931/HD-TLĐ 27/12/2014 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
  Số: 238/HD-TLĐ 04/3/2014 HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
  Số: 191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
  Số: 1910/QĐ-TLĐ 19/12/2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THU, CHI, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ - ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
  Số: /CĐVC 27/1/2018 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022
  Số 02/CTr- UBKT 27/1/2017 Chương trình công tác toàn khóa của UBKT Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022
  NQ 24/11/2017 Nghị quyết Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022
  Số: 02 /CĐVC 28/2/2018 Phân công nghiệm vụ ủy viên Ban Kiểm tra Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022
  Số /CĐVC 27/1/2018 Phân công nghiệm vụ ủy viên Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022
  Số: 01 /QC-CĐVC 27/1/2018 Quy chế làm việc của Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022
  Số: 01/ QC- UBKT 27/1/2018 Quy chế hoạt động của Ủy ban kiêm tra Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

  THÔNG BÁO

  VIDEO

  Tháng năm nhớ Bác

  Đảng là cuộc sống của tôi

  Đảng cho mùa xuân

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Lượt truy cập