• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      
 •  TƯ LIỆU VĂN BẢN ⇒ Đoàn Thanh niên khối

 • Nội dung tìm kiếm:

  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH NIÊN CHÍNH PHỦ
  78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 07 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH NIÊN
  53/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005) LUẬT THANH NIÊN
  Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  VÀI NÉT VỀ ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH YÊN BÁI
  ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
  Số: 04 - CTr/TĐTN-VP 12/1/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022
  Số: 01 -TB/ĐKCCQ 11/1/2018 Thông báo V/v thành lập các cụm thi đua Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.
  16/8/2017 Nghi quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
  NQ 13/12/2017 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022
  Điểm mới nghị quyết đoàn toàn quốc lần thứ XI
  Số: 02-CTr/TWĐTN-VP 15/1/2018 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
  Số: 78/2017/NĐ-CP 03/7/2017 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH NIÊN
  Số: 120/2007/NĐ-CP 23/7/2007 NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH NIÊN
  Số: 53/2005/QH11 29/11/2005 Luật thanh niên số 53_2005_QH11_6921
  Số: 03 - HD/ĐTN 17/5/2018 Hướng dẫn Một số nội dung về công tác đoàn viên, đoàn vụ
  Số: 01 - HD/ĐK 17/4/2018 Hướng dẫn Đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
  Số: 04 - HD/ĐKCCQ 16/7/2013 Hướng dẫn Quy trình thực hiện công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
  HD Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn năm 2018
  Kỹ năng điều hành cuộc họp hiệu quả
  Phương pháp và kỹ năng tổ chức hội thảo
  Tổ chức các hội thi
  Tổ chức Câu lạc bộ thanh niên
  Tổ chức hội diễn văn nghệ
  Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  ĐK Vài nét về Đoàn khối các cơ quan tỉnh Yên Bái

  THÔNG BÁO

  VIDEO

  Tháng năm nhớ Bác

  Đảng là cuộc sống của tôi

  Đảng cho mùa xuân

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Lượt truy cập