• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      

Nội dung tìm kiếm:

SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
45 - CTr/ĐUK ngày 04 tháng 9 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 9 năm 2018
44 - CTr/ĐUK ngày 01 tháng 8 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 8 năm 2018
43 - CTr/ĐUK ngày 02 tháng 7 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 7 năm 2018
42 - CTr/ĐUK ngày 01 tháng 6 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 6 năm 2018
41 - CTr/ĐUK ngày 02 tháng 5 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 5 năm 2018
40 - CTr/ĐUK ngày 02 tháng 4 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 4 năm 2018
39 - CTr/ĐUK ngày 01 tháng 3 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 3 năm 2018
38 - CTr/ĐUK ngày 02 tháng 02 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 02 năm 2018
37 - CTr/ĐUK ngày 02 tháng 02 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2018
36 - CTr/ĐUK ngày 30 tháng 01 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
35 - CTr/ĐUK ngày 02 tháng 01 năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH Công tác tháng 01 năm 2018
23- CTr/ĐUK ngày 08 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
05 - CTrHĐ/ĐUK ngày 12 tháng 01 năm 2016 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
23- CTr/ĐUK ngày 08 tháng 02 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
12b - CTrHĐ/ĐUK ngày 08 tháng 7 năm 2016 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII
Số: 23- CTr/ĐUK 08/2/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Số: 05 - CTrHĐ/ĐUK 12/1/2016 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Số: 12b - CTrHĐ/ĐUK 8/7/2016 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập