• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      

Nội dung tìm kiếm:

SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
Số 35-CV/ĐUK, ngày 11/02/2020 11/02/2020 “V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóaXII) và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Số 142 - CV/UBKT 06/12/2019 “V/v xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020”
Số 139-CV/UBKT 05/11/2019 CV YÊU CẦU BÁO CÁO TONG KET KTGS, TW4 NAM 2019
Số 122 Cong van hướng dãn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát 27/03/2019 Số: 122 - CV/UBKT V/v hướng dẫn một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng cơ sở
585 - CV/ĐUK ngày 17 tháng 9 năm 2018 V/v tuyên truyền và huy động lực lượng dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái
584 - CV/ĐUK , ngày 14 tháng 9 năm 2018 V/v tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp uỷ cơ sở
583 - CV/ĐUK ngày 14 tháng 9 năm 2018 TC báo công dâng bác và tuyên dương điển hình tiên tiến
580 - CV/ĐUK ngày 12 tháng 9 năm 2018 V/việc khen thưởng đối với các tổ chức cơ sở đảng thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK và số 06 - NQ/ĐUK
572 -CV/ĐUK ngày 23 tháng 8 năm 2018 V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
569 - CV/ĐUK ngày 16 tháng 8 năm 2018 V/v Tham gia ý kiến sửa đổi Quy định số 450-QĐ/BTCTW
564 - CV/ĐUK ngày 16 tháng 8 năm 2018 “V/v Đăng ký và thẩm định, xét duyệt, công nhận sáng kiến cấp cơ sở”
557 - CV/ĐUK ngày 06 tháng 8 năm 2018 “V/v thực hiện Chương trình phối hợp về Hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2018 - 2020”
554 - CV/ĐUK ngày 01 tháng 8 năm 2018 V/v xin ý kiến công tác xét chọn, tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến
537 - CV/ĐUK ngày 9 tháng 7 năm 2018 V/v phổ biến hướng dẫn số 11-HD/TU của Tỉnh ủy và tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền Luật An ninh mạng
536 - CV/ĐUK ngày 09 tháng 7 năm 2018 V/v xét chọn, đề nghị tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu
533 - CV/ĐUK ngày 06 tháng 7 năm 2018 V/v triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt học tập Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
531 - CV/ĐUK ngày 05 tháng 7 năm 2018 V/v Triển khai thực hiện Quy định số 10,11-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
519 - CV/ĐUK ngày 21 tháng 6 năm 2018 V/v tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh
507 - CV/ĐUK ngày 31 tháng 5 năm 2018 V/việc triển khai nội dung vòng chung kết Hội thi tìm hiều Nghị quyết TW 4 (khóa XII)

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập