• Loading...

HỎI ĐÁP CÔNG TÁC ĐẢNG

đặt câu hỏi

 Câu hỏi:

THƯ VIỆN ẢNH

      

Nội dung tìm kiếm:

SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
Hướng dẫn kiểm điểm năm 2019 11/12/2019 Các văn bản hướng dẫn kiểm điểm năm 2019 + Phụ lục, mẫu biểu
04 - HD/ĐUK ngày 22 tháng 6 năm 2016 HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
09 - HD/ĐU ngày 26 tháng 9 năm 201 HƯỚNG DẪN Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư khóa XII “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”
08 - HD/ĐU ngày 26 tháng 9 năm 2017 HƯỚNG DẪN Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 20-CT/TU ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “ Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác khoa giáo”
07 - HD/ĐUK ngày 16 tháng 5 năm 2017 HƯỚNG DẪN Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở Nhiệm kỳ 2017 - 2020
06 - HD/ĐUK ngày 25 tháng 4 năm 2017 HƯỚNG DẪN Xây dựng và thực hiện quy định về chuẩn mực Đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức,Viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO

VIDEO

Tháng năm nhớ Bác

Đảng là cuộc sống của tôi

Đảng cho mùa xuân

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập